Bytový dom Hradbová

Solitérny bytový dom na konci zastavaného územia, kde mesto prechádza do krajiny. Stavba využíva každú komplikáciu vo svoj prospech: trojuholníkový tvar pozemku vyústil do dynamickej formy bytového domu, strmý svah zas do rozčlenenia podlažia na viaceré úrovne, čo umožňuje viacúrovňové parkovanie. Výsledkom je priestorovo výrazne tvarovaný dom, ktorý pôsobí ako socha ukončujúca perspektívne priehľady z ulice Ďumbierska a Zoborská.