Komplex rodinných domov Záhumienok

Štúdia navrhuje na pozemku umiestniť 2 radové rodinné domy. Navrhované domy sú vzájomne prepojené v južnej časti, pričom dvorová zástavba je navrhovaná ako 2 dvorové trakty. Forma zástavby je založená na vzájomnom spolupôsobení bielych hranatých prízemných častí a farebných časťí s rovnými strechami. Oba domy sú navrhované ako stavebný súbor, ktorý je vzhľadom na okolitú zástavbu uzavretý a naopak tvarovo a priestorovo bohato štruktúrovaný. Oba dvorné trakty v sebe zahŕňajú viacero malých dvorov, ktoré prislúchajú k jednotlivým bytom a slúžia ako tzv. “vonkajšie zelené obývačky”. Sekundárne k tejto vonkajšej ploche má každý byt na plochej streche prízemnej časti navrhovanú zelenú terasu, ktorá slúži obyvateľom bytu na intímnejšie trávenie voľného času v exteréri.