Bytový dom Dom na Dome

Štúdia skúma možnosti expanzie existujúcej stavby. Bytový dom predstavuje stavebne ukončenú formu. Ako takýto dom rozšíriť, zväčšiť? Dá sa to vôbec? Nadstavba ako nová architektonická forma s vlastným materiálovým a výrazovým jazykom, ktorá však rafinovane preberá niektoré prvky, ako rytmus okien a mierku stavby z existujúceho bytového domu a takto je s ním prepojená.