Ľudia od nepamäti vedome aj nevedome formujú priestor okolo seba. Pretvárajú ho, delia, spájajú a menia ho k obrazu svojmu.

Priestor od nepamäti ovplyvňuje duše aj myslenie ľudí. Utláča ich slobodu, alebo poskytuje rozlet ich myšlienkam.

Uprostred tohto dynamického vzťahu, tiahnúceho sa históriou spolunažívania priestoru a ľudí stojí architektúra.

Výber z našich projektov →

Urbanizmus

Pri väčších investičných projektoch zabezpečujeme kompletný predrealizačný servis. Zahŕňa viacero služieb a čiastkových úkonov – príprava územia, posúdenie investície, vypracovanie pre-feasibility štúdie a urbanistickej štúdie, posúdenie územného a zastavovacieho plánu, riešenie dopravy v území a riešenie technickej infraštruktúry.

Architektúra

Navrhujeme rodinné a bytové domy, občianske stavby, stavby pre administratívu, obchodné centrá, priemyselné a skladové haly.

Dizajn

Máme radi kvalitný a nadčasový dizajn. Pripravíme pre vás návrhy interiéru, nábytku, mobiliáru a úžitkových predmetov.

Klienti & partneri